This is me

All pictures taken by myself.

རེ་མདུན།

ང་ལ་བགྲང་མི་ཚར་བའི་རེ་བ་མང་པོ་ཞིག་མེད། རེ་བ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་རྒས་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

评论(2)

热度(7)